Zmień kontrast Nazwa skórki
Dzisiaj jest r.
Współpraca


Program Rozwoju Bibliotek



Współpraca przy różnego rodzaju projektach np. "RozPRACUJ to z bibliotekš", "Tablety w Twojej bibliotece".


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego



Współpraca przy różnego rodzaju projektach np. "RozPRACUJ to z bibliotekš", "Tablety w Twojej bibliotece".


Stowarzyszenie KRZEMIENIEW



Stowarzyszenie Krzemieniew jest formacją, która działa od 2012 na terenie Sołectwa Krzemieniew. Powstało na bazie funkcjonującego w Krzemieniewie Koła Gospodyń Wiejskich. Do głównych zadań stowarzyszenia należy:
- organizowanie imprez kulturalnych, towarzyskich, sportowych
- działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji mieszkańców w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu
- integracja mieszkańców wsi
- praca na rzecz integracji pokoleń
- prace na rzecz dzieci i młodzieży
- podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet i ich rodzin,
- promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego



"RozPRACUJ to z biblioteką" jest nowym pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić.


Łódzki Dom Kultury



Dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie z Łódzkim Domem Kultury (dofinansowanie projektu) została wydana publikacja "Twórcy z Gminy Dalików".


Instytut Książki



"Kraszewski. Komputery dla bibliotek" Program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.
Dzięki współpracy z Inststutem Książki biblioteka pozyskała dofinansiowanie na zakup sprzętu komputerowego.


juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o.




Fumdacja Rozwoju Gmin "PRYM"



Współpraca przy różnego rodzaju projektach.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi



"Bliżej natury" - program realizowany przez Zespół Szkół w Domaniewie, która pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Gminna Biblioteka w Dalikowie jest partnerem organizatora do realizacji zadań.


Fundacja Orange



Biblioteka bierze udział w programie: Akademia Orange dla Bibliotek
Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


Odjazdowy Bibliotekarz



Odjazdowy Bibliotekarz to rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów. Pierwotnie akcja organizowana była podczas Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), a od 2012 roku wykracza poza te ramy czasowe.


Facebook
Polub nas na facebook :)

Narodowe Centrum Kultury
Biblioteka otrzymała Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska"

Kraszewski. Komputery dla bibliotek
Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017"

Fundacja Orange
Biblioteka bierze udział w programie: Akademia Orange dla Bibliotek

Odjazdowy Bibliotekarz
Odjazdowy Bibliotekarz

ŁDK
Łódzki Dom Kultury

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

QUIZ
Quiz Questing

MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Statystyki zbiorcze na stronę
Copyright © 2021 GBP w Dalikowie
Plac Powstańców 3; 99-205 Dalików
telefon: (+48) 603 270 838; fax: 43 678 00 99