Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

WIELKANOC 2024

 • Ankieta

  Czy podoba Ci się nowa strona?
 • Zobacz też

 • Kontakt

  Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
  ul. pl. Powstańców 3
  99-205 Dalików

  Telefon komórkowy 603-270-838

  biblioteka@bibliotekadalikow.pl

Historia OSP w Polsce

Historia Ochotniczych Straż Pożarnych w Polsce          Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich datuje się od połowy XIX wieku. Rozwijały się one jednak nierównomiernie. Wynikało to z warunków politycznych, w jakich żyło społeczeństwo polskie w trzech zaborach. Straże pożarne były placówkami służby publicznej. Kultywowane przez straże tradycje przesiąknięte były duchem patriotycznym. W tym właśnie tkwiła siła moralna polskiego strażactwa. Strażacy organizowali amatorskie zespoły teatralne, chóry i orkiestry, urządzali obchody rocznic narodowych. Straże odegrały dużą rolę w rozwoju życia społeczno - kulturalnego, przede wszystkim w małych miasteczkach i na wsiach. To właśnie remizy straży pożarnych stawały się miejscami spotkań okolicznościowych mieszkańców.

 W okresie zaborów strażacy dbali o zachowanie języka ojczystego, kultywowali obyczaje polskie, kształtowali świadomość polityczną i narodową społeczeństwa. Straż pożarna była dobrą szkołą życia politycznego, ponieważ skupiała wokół siebie lokalne środowisko, z którego wyrastali późniejsi działacze spółdzielczy, oświatowi, a nierzadko nawet znani politycy. Wokół straży skupiali się ludzie najbardziej wartościowi, a strażacy cieszyli się autorytetem i sympatią społeczeństwa. W szeregach strażackich młodzież była wychowywana w duchu patriotycznym i niepodległościowym. W listopadowe dni 1918 roku strażacy wzięli aktywny udział w walce o niepodległość. Wstępowali do Polskiej Organizacji Wojskowej, tworzyli Straż Obywatelską, czuwając nad bezpieczeństwem miast i wsi. Na bazie niektórych organizacji strażackich tworzone były jednostki odradzającego się Wojska Polskiego.

  W zamierzchłych czasach prowadzona przez ludzi walka z ogniem miała charakter spontaniczny i niezorganizowany. Wysiłek ludzi przeciwko takiemu potężnemu i niszczycielskiemu żywiołowi, jakim był ogień, mimo ofiarności, często nie przynosił większych korzyści, ograniczając w najlepszym przypadku rozmiary klęski. W Polsce z zorganizowanym ratownictwem spotykamy się już w średniowieczu, przede wszystkim w większych miastach. Nie tworzono wtedy organizacji wyłącznie do tego celu, ale obowiązek pełnienia funkcji ratowniczych na wypadek pożaru nakładano na samorządy miejskie, organizacje rzemieślnicze i kupieckie.
          Pierwsze przepisy dotyczące pożarnictwa ukazały się w 1347 r. w Krakowie. Wydane zostały w postaci uchwał rad miejskich, które nazywano "porządkami ogniowymi". W miastach nad bezpieczeństwem czuwali trębacze, którzy w razie pożaru zobowiązani byli powiadamiać mieszkańców miasta o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
           Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich datuje się od połowy XIX wieku. Rozwijały się one jednak nierównomiernie. Wynikało to z warunków politycznych, w jakich żyło społeczeństwo polskie w straże tradycje przesiąknięte były duchem patriotycznym. W tym właśnie tkwiła siła moralna polskiego strażactwa. Strażacy organizowali amatorskie zespoły teatralne, chóry i orkiestry, urządzali obchody rocznic narodowych. Straże odegrały dużą rolę w rozwoju życia społeczno - kulturalnego, przede wszystkim w małych miasteczkach i na wsiach. To właśnie remizy straży pożarnych stawały się miejscami spotkań okolicznościowych mieszkańców.
          W okresie zaborów strażacy dbali o zachowanie języka ojczystego, kultywowali obyczaje polskie, kształtowali świadomość polityczną i narodową społeczeństwa. Straż pożarna była dobrą szkołą życia politycznego, ponieważ skupiała wokół siebie lokalne środowisko, z którego wyrastali późniejsi działacze spółdzielczy, oświatowi, a nierzadko nawet znani politycy. Wokół straży skupiali się ludzie najbardziej wartościowi, a strażacy cieszyli się autorytetem i sympatią społeczeństwa. W szeregach strażackich młodzież była wychowywana w duchu patriotycznym i niepodległościowym. W listopadowe dni 1918 roku strażacy wzięli aktywny udział w walce o niepodległość. Wstępowali do Polskiej Organizacji Wojskowej, tworzyli Straż Obywatelską, czuwając nad bezpieczeństwem miast i wsi. Na bazie niektórych organizacji strażackich tworzone były jednostki odradzającego się Wojska Polskiego.

 

Dawne wyposażenie i uzbrojenie Ochotniczych Straż Pożarnych
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Dalików
          Działalność Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie Gminy Dalików nie została dokładnie ustalona. Wiadomo że OSP w Dalikowie istnieje od 1918 roku. Przypuszczać można, ze w tym czasie istniały również inne nie formalne jednostki straży na przykład: w Krzemieniewie, Wilczycy.

Obecnie na terenie Gminy Dalików istnieje 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym 2 jednostki w KSRG, są to:
OSP KSRG Dalików
OSP KSRG Krzemieniew
OSP Kuciny
OSP Brudnów
OSP Budzynek
OSP Psary
OSP Krasnołany
OSP Wilczyca
OSP Domaniew
OSP Domaniewek
OSP Marcinów - Huta Bardzyńska
OSP Oleśnica

 

Strażacy mają swój hymn
          Wywodzące się z języka greckie­go słowo hymn oznacza pieśń po­chwalną mającą uroczysty, wzniosły charakter. Mają swe hymny po­szczególne państwa. Uważane są one za symbol jedności narodowej, a odśpiewanie hymnu bywa często manifestacją patriotyzmu, przywią­zania do swojego kraju i społeczeń­stwa.

          Nieraz zdarza się nam widzieć wzruszonych kibiców i stojącego na najwyższym podium sportowca, któremu płynie łza z oczu, gdy pod­czas wręczania medalu grany jest hymn jego państwa. Pieśń ta jest jednym z symboli jednoczących lu­dzi tworzących pewną wspólnotę.

          Mają swe hymny także mniejsze grupy społeczne. Z dumą, w szcze­gólnie uroczystych sytuacjach śpie­wają swój hymn harcerze. Teraz mo­gą to czynić także strażacy. Słowa tego hymnu noszącego tytuł Ryce­rze Floriana napisał Jerzy Skokowski, a muzykę Bolesław Szulia.

          Zbliża się czas, gdy w całej Pol­sce organizowane będą uroczysto­ści związane z Dniem Strażaka. OSP organizują jubileusze, uroczy­stości związane z wręczeniem jed­nostce sztandaru, przekazaniem sprzętu, oddaniem remizy. Odśpie­wanie hymnu podczas tego rodzaju imprezy podkreśli jej podniosły charakter. A jeśli pieśń ta upo­wszechni się i zakorzeni w tradycji strażackiej, będzie czymś, co łączy strażacką brać, tak jak Mazurek Dą­browskiego łączy Polaków, nieza­leżnie od tego, w jakim miejscu na kuli ziemskiej się znajdują.

 


Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych - Dalików 2005

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych - Dalików 2009Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-26 06:16:59przez:
Opublikowano:2021-01-26 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DALIKOWIE
Odwiedziny:5606

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo

Łódzki Dom Kultury
Firma Juvi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Z ikrą
PRYM
Forum Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju
Sieć na Kulturę w Podregionie Sieradzkim
Ministerstwo kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Mała Książka - Wielki Człowiek
Instytut Książki
Kraszewski
Biblioteka Narodowa
 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0